Housses de protection pour robots industriels

840, chemin des Montants
BP 13 - F-54690 EULMONT

Tel: +33(0)3 83 22 88 55
Fax: +33(0)3 83 22 79 93

Toutes nos coordonnées

Naša záruka najvyššej kvalityQualité

Návleky od spoločnosti ASP sú zavŕšením vyše 25 ročných skúseností. Ponúkajú riešenie modulárnymi návlekmi, ktoré sú vyvinuté tak, že zahŕňajú ochranu robotov v rozsahu niekoľkých osí až po ochranu dodatočných osí. Návleky inštalované v umývacích kabĺnach sú vodotesné, je možné ich pretlakovať vzduchom, čo zaručuje dokonalú ochranu robota.

Po celý čas výroby a pri dodržaní požiadaviek normy ISO 9001 : 2008, ASP využíva a aplikuje aplikuje interne veľmi prísne postupy na kontrolu surovín a dohliada na výrobné nástroje, ktoré sú kompatibilné s procesom farbenia.

Od okamihu vyjadrenia požiadavky na osadenie návlekov na pracovisku, stávajú sa naši technicko - obchodní pracovníci jedinými a výhradnými partnermi pre rokovanie s vami. Ich odbornosť a kompetencie v spojení s popredajným servisom servisom (údržba a opravy návlekov priamo v dielni) sú zárukou kvalitného splnenia vašich požiadaviek a vynikajúcej obsluhy.


Výrobný proces

Naša Metodické oddelenie s využitím pokynov a odporúčaní našich technicko-obchodných pracovníkov a s pomocou výkonného plánovacie softvéru, ktorý zodpovedá štandardným požiadavkám trhu, navrhne a vyprojektuje všetky potrebné riešenia (návleky, oblúkové rámy, …).

etude_1etude_2

Zavedením týchto technických postupov do praxe (šitie, zváranie, lepenie, …) sú poverení členovia nášho Výrobného týmu, ktorý je zložený z kvalifikovaného a odborného personálu. V osobitných prípadoch, ak ide o nové aplikácie, zasahuje v čo najskoršom štádiu rozpracovania štúdie naše laboratórium a to z dôvodu, aby došlo k zapracovaniu vašich podrobných špecifických požiadaviek.
Počas celej výroby sa jednotlivé komponenty návleku kontrolujú, aby zodpovedali vašim kritériám (predovšetkým čo sa týka kvality pre farbenie).

fabrication_1fabrication_2

A nakoniec, montáž, ktorú realizujú naši pracovníci priamo na robot a overenie počas cyklu sú zárukou, že riešenie je dokonale prispôsobené vašim potrebám

montage_1montage_2

© ASP 2010 | Accueil | Voeux 2015 | Référencé sur | Infos légales | Création site : KTP Concept