Housses de protection pour robots industriels

840, chemin des Montants
BP 13 - F-54690 EULMONT

Tel: +33(0)3 83 22 88 55
Fax: +33(0)3 83 22 79 93

Toutes nos coordonnées

Ochrana robotov

Zváranie / bodové zváranie

Rozlišnost a rozmanitost procesov zvárania vyvolali potrebu vývoja špecifických výrobkov. Používané technické tkaniny a materiály majú špecifickú povrchovú úpravu, ktorá spája pružnost a odolnost voti časticiam a prvkom odletujúcim počas zvárania. Ich para – aramidový základ vám zaručuje vynikajúcu mechanickú pevnost a odolnost. Nezávisle od toho, či sa jedná o postup pri oblúkovom zváraní, bodovom zváraní, laserovom zváraní ... firma ASP má dokonalé rozpracované riešenie.

[upload_ftp/] cover_welding_gun_tkvb_covel_hpm_tigra_gb.flv

© ASP 2010 | Accueil | Voeux 2015 | Référencé sur | Infos légales | Création site : KTP Concept