Housses de protection pour robots industriels

840, chemin des Montants
BP 13 - F-54690 EULMONT

Tel: +33(0)3 83 22 88 55
Fax: +33(0)3 83 22 79 93

Toutes nos coordonnées

Návleky na zváracie kliešte

Bodové zváranie - kategória classic

Vyberte si naše „klasické“ návleky.
Ochrana výrobného náradia a nástrojov je nevyhnutná. S ochrannými návlekmi pre zváracie kliešte vám ASP ponúka širokú škálu ochranných prvkov pre všetky druhy a typy klieští nezávisle od technológie zvárania (elektrický, hydraulický, ?i pneumatický motor).


Od roku 1992 ASP ponúka svoje riešenia TKG alebo TKV na ochranu zváracích klieští. S viac ako 140 dostupnými modelmi pre všetky druhy a typy klieští, ako aj pre všetky zna?ky, sa vám dnes ponúkajú ú?inné, hospodárne a uznávané riešenia.

Jednoduchos?, adaptabilita, výkonnos?.

TKG : spája vynikajúcu odolnos? proti ?asticiam a prvkom odletujúcim pri zváraní a optimálne umiestnenie v?aka vysokému stup?u pružnosti.

TKV : tkanina používaná v ková?ni/zlievárni. Jej vynikajúca pevnos? a odolnos? sa meria vzh?adom k sile ?astíc a elementov odlietavajúcich pri zváraní.

TKG, TKV sú vlastné zna?ky firmy ASP.

© ASP 2010 | Accueil | Voeux 2015 | Référencé sur | Infos légales | Création site : KTP Concept